Uzņēmējs

Biznesa katalogs

Biedrība "Labāka Rītdiena"

Labdarība. Labdarības projektu organizēšana. Sociālā aprūpe, rehabilitācija un veselības veicināšana,  trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personu grupām.

Biedrība Labāka Rītdiena ir bezpeļņas labdarības organizācija.

Biedrība dibināta 2015.gada 10 februārī.

Biedrībai ir Sabiedriskā labuma statuss , Lēmums Nr.30.6-8.5/12731 https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO/SLOData

Biedrības mērķi – Veidot biedrības darbību uz sociālo aprūpi, rehabilitāciju un veselības veicināšanu, tādā veidā, lai katram cilvēkam, kurš atrodas konkrētā problēmā, būtu iespēja atjaunot savu dzīvi, adaptēties sociālajā un darba vidē. Labdarība. Labdarības projektu organizēšana

Biedrības misija – Rast iespējas (finasiālas, mantiskas, informatīvas/izglītojošas), kā atbalstīt, motivēt, rehabilitēt un celt sociālo labklājību trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personu grupām.

Biedrības mērķauditorija – bērni, jaunieši , seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām.

 

Reģistrācijas numurs 40008233675

Adrese

"Stallis", Mūrmuiža, Kauguru p., Beverīnas n., LV-4224

Mob. tālr.: 22385119
Mājas lapa: labakaritdiena.lv
E-pasts: info@labakaritdiena.lv